Ett tryggt bostadsköp

Ett nytt hem är för de flesta den största affären vi gör i livet. Att köpa bostad av Viktor Hanson ska präglas av trygghet, glädje och förväntan. Därför har vi ett trygghetspaket som omfattar personlig trygghet om något oförutsett inträffar samt garantier för föreningen.

Tillträdesskydd

Om din nuvarande bostad tar längre tid att sälja än förväntat finns tillträdesskyddet. Det ger dig möjlighet att flytta fram tillträdesdatum med upp till fyra månader. Tillträdesskyddet omfattar även om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Du har möjlighet att ansöka om tillträdesskydd senast en månad innan utsatt tillträdesdatum.

Vid godkänd ansökan kan tillträdet skjutas upp en månad i taget.  

Dubbelt boendekostnadsskydd

Om din nuvarande bostad tar längre tid att sälja än förväntat finns, utöver tillträdesskydd, även skydd för dubbla boendekostnader. Det innebär att Viktor Hanson, vid uppfyllda villkor och beviljad ansökan, täcker dina kostnader med upp till 10 000 kr per månad i upp till tolv månader.

Trygg förening

Vi startar din nya bostadsrättsförening och följer med under de två första åren avseende såväl föreningens ekonomi samt teknisk förvaltning.

När huset byggs består bostadsrättsföreningens styrelse av oberoende ledamöter  med stor kunskap om bostadsrättsföreningar. De ser bland annat till att alla nödvändiga avtal tecknas. Senare väljs även boende in i styrelsen. Inför överlämningen utbildas den nya styrelsen och kan tryggt ta ansvar för föreningens förvaltning.

Osålda lägenheter

Om det vid inflyttningsdatum fortfarande skulle finnas osålda lägenheter kvar betalas månadsavgiften för dessa av Viktor Hanson under 6 månader. Skulle det finnas osålda lägenheter kvar efter den tiden förvärvar Viktor Hanson dessa av föreningen. På så sätt tar vi ansvar för att bostadsrättsföreningens ekonomi inte påverkas.

Förskotts- och insatsgaranti samt färdigställandeförsäkring

Förskotts- och insatsgarantin garanterar att du får tillbaka ditt inbetalda förskott eller insats ifall huset inte byggs eller färdigställs. Garantierna är ett skydd för dig som kund inför att det är dags att börja teckna förhands- eller upplåtelseavtal.

Inför produktionsstart tecknas alltid en försäkring som garanterar att projektet färdigställs. Försäkringen innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.​

Garanti på din bostad

Garantitiden på byggnadsarbeten för bostadsrätter är 5 år med undantag för vitvaror som är 2 år. Det innebär att entreprenören kommer att åtgärda eventuella fel som upptäcks i upp till fem år från slutbesiktningen. 

Besiktningar av oberoende part

Innan inflyttning sker en slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Efter 2 år genomförs en garantibesiktning för att säkerställa att allt fungerar bra och att inga fel har uppkommit sedan slutbesiktningen. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor kring vårt trygghetspaket!

info@viktorhanson.se
08-556 360 80

Våra projekt