Köpprocessen

Att köpa en bostad av Viktor Hanson ska vara en glädjefylld, spännande och trygg resa från intresse till inflytt.  När du anmält ditt intresse för ett projekt får du löpande information om hur arbetet fortskrider och när det är dags för nästa steg i processen.

1. Intresseanmälan

När du anmält ditt intresse för ett eller flera av våra projekt får du löpande information om projektet och hur det utvecklas. Om du anmäler intresse innan säljstart får du en inbjudan och information i god tid innan säljstart. Välkommen med din intresseanmälan under respektive projekt!

2. Säljstart

Inför säljstarten får du information om processen, projektet som helhet och de enskilda bostäderna. På så sätt kan du i lugn och ro förbereda dig och välja bostad. Våra säljstarter sker digitalt vilket gör att du enkelt kan delta oavsett var du befinner dig. Inför säljstart bjuder vi som regel in till en fysisk träff där vi berättar om projektet och du får möjlighet att ställa frågor. Under hela projektets gång finns både projektets mäklare och vi från Viktor Hanson tillgängliga för att hjälpa dig.

3. Bokningsavtal

När du valt din bostad är det dags att teckna bokningsavtal som reserverar bostaden åt dig. Inför tecknande av bokningsavtal kontaktas du av mäklare som förbereder avtalet. I detta skede betalar du i de flesta fall en bokningsavgift om 25 000 kr. Skulle du senare välja att avbryta köpet återbetalas bokningsavgiften, reducerad med en administrativ avgift om 7 000 kr och Viktor Hanson äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare.

4. Förhandsavtal

När kostnadskalkylen för föreningen är upprättad tecknas förhandsavtal, det är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. I samband med detta betalar du ett förskott om 100 000 kr där även tidigare erlagd bokningsavgift räknas in. Vi tar vanligtvis en kreditupplysning inför tecknande av förhandsavtal.

5. Inredningsval

Om du köper en bostad när projektet är tidigt i produktionen kan du göra vissa individuella val till din nya bostad. Våra inredningskoncept är noga utvalda i samarbete med designteam och inspirerade av både trender och tidlös design. Du guidas genom hela processen.

6. Besök på byggarbetsplatsen

Under produktionen av huset bjuder vi in till visning där du får möjlighet att gå in och titta i din bostad. Kanske vill du mäta och planera för möblering och inredning. Det är spännande att följa en nybyggnation som steg för steg formas till ditt nya hem.

7. Upplåtelseavtal

När bostadsrättsföreningen upprättat en ekonomisk plan som registrerats hos Bolagsverket och fått tillstånd att upplåta bostadsrätter, tecknas upplåtelseavtal mellan dig och föreningen. Upplåtelseavtalet ersätter då förhandsavtalet. Vid detta steg betalar du vanligtvis 10 procent av insatsen, minus tidigare inbetalt förskott. I samband med tecknande av upplåtelseavtal ansöker du också om medlemskap till föreningen. Detta sker vanligtvis cirka 4-6 månader innan inflyttning.

8. Besiktning

Cirka 4 veckor innan tillträde utförs en noggrann besiktning av en oberoende besiktningsman. Som kund erbjuds du att närvara vid besiktningen av din bostad.

9. Slutlikvid och tillträde

Du får i god tid besked om ett slutgiltigt tillträdesdatum. Senast tre bankdagar innan tillträde ska hela köpeskillingen samt eventuella inredningsval vara slutbetalda.

10. Överlämning till bostadsrättsföreningen

Vi startar din nya bostadsrättsförening och följer med under de två första åren avseende såväl föreningens ekonomi samt teknisk förvaltning. När huset byggs består bostadsrättsföreningens styrelse av oberoende ledamöter  med stor kunskap om bostadsrättsföreningar. De ser bland annat till att alla nödvändiga avtal tecknas. Senare väljs även boende in i styrelsen. Inför överlämningen utbildas den nya styrelsen och kan tryggt ta ansvar för föreningens förvaltning.

11. Garantibesiktning

Två år efter slutbesiktning görs en garantibesiktning i syfte att upptäcka eventuella fel som behöver justeras. Garantibesiktningen genomförs av en oberoende besiktningsman. Skulle något behöva åtgärdas inom ramen för garantin görs detta naturligtvis utan kostnad för dig.

Våra projekt