Viktor Hanson förvärvar bostadsrättsprojekt i Olovslund, Bromma

PRESSMEDDELANDE 26 JUNI 2024

Byggnadsfirman Viktor Hanson har förvärvat fastigheten Penninglandet 5 i Olovslund, Bromma. Här planerar Viktor Hanson att uppföra cirka 32 bostadsrätter fördelat på två flerbostadshus. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Viktor Hanson tillträdde marken i maj 2024. Säljande part är Vernum Fastigheter.

Penninglandet 5 är vackert beläget i Olovslund med direkt närhet till skolor, förskolor och grönområden med vackra parkmiljöer. På gångavstånd finns både goda kommunikationer och service, bland annat vid Brommaplan, Abrahamsberg och Nockeby torg. Projektet utformas varsamt för att passa väl in i befintlig miljö. Säljstart planeras till hösten 2024 och fokus kommer att ligga på större bostäder om 3-5 rok för att möta efterfrågan i området. Under husen kommer även garage att byggas.

”Vi är mycket glada över att vi stärkt vår byggrättsportfölj med ett så attraktivt beläget projekt. Att vi dessutom kan produktionsstarta projektet inom kort, även i en utmanande marknad, är extra roligt och ligger helt i linje med vår tillväxtstrategi. Vi ser fram emot att fortsätta utöka vår portfölj med fler liknande projekt.” Säger Carl Bohman, VD, Viktor Hanson

Legala rådgivare har varit Advokatfirman Kane för Byggnadsfirman Viktor Hanson samt Born Advokater för Vernum Fastigheter.

För mer information, välkommen att kontakta

Carl Bohman
VD, Viktor Hanson
carl.bohman@viktorhanson.se
070-104 64 21

Josa Lundbäck
Ackvisitionschef, Viktor Hanson
josa.lundback@viktorhanson.se
070-258 59 00Sedan 1914 har vi utformat vackra, trivsamma hem med kvalitet som håller över tid. I allt vi gör sätter vi människan i centrum – de som ska bo i våra bostäder och leva i de områden vi utvecklar. Vår verksamhet omfattar bostadsutveckling med geografiskt fokus på Storstockholm.