Organisation

Ledningsgrupp

Styrelse

Nils Hanson

Styrelseordförande

Sören Bergström

Styrelseledamot

Amanda Hanson

Styrelseledamot

Staffan Hanstorp

Styrelseledamot
Tomi Forsberg

Tomi Forsberg

Arbetstagarrepresentant