Hållbara hem

På Viktor Hanson tar vi ansvar för helheten i våra projekt med ett långsiktigt perspektiv. Vi bygger med kvalitet som håller över tid och skapar ekonomiska planer som ger föreningen stabilitet. Hållbarhetsperspektivet är en grundläggande drivkraft för oss för det som är bra för oss idag ska också vara bra för kommande generationer.

Byggprocessen

Vi är fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Därför ser vi kontinuerligt över hur vi själva agerar, hur våra processer bedrivs och säkerställer att våra bostäder uppförs på ett hållbart sätt som genererar sunda boendemiljöer. Genom att ställa höga krav på oss själva och våra leverantörer, samt välja samarbetspartners med god miljökompetens integrerar vi hållbarhetsperspektivet på ett naturligt sätt i vår verksamhet. Vi strävar efter att minska miljöpåverkan bland annat genom materialval, energianvändning, kravställning på entreprenörer och systematiska miljömål för enskilda projekt som sätts tidigt i projektet så att det följer med under hela utvecklingsprocessen.

Certifierade byggnader

Vi har som ambition att miljöcertifiera våra bostäder och arbetar med etablerade organisationer såsom Svanen och Miljöbyggnad. En miljöcertifiering ställer höga krav på bland annat materialval, energieffektivitet och på möjligheter för dig som bor i våra bostäder att leva hållbart. Vi väljer material med omsorg med tanke på klimat, funktion, design, kvalitet och för en hälsosam innemiljö. Sammantaget är en extern certifiering en extra kvalitetsstämpel på att våra bostäder uppfyller de höga miljökraven och har granskats av extern part.

Leva hållbart i våra bostäder

Vi vill göra det enklare att leva hållbart i våra bostäder. Vi väljer till exempel lägen med närhet till både natur och kollektivtrafik. Ibland är det små saker som gör stor skillnad i vardagen såsom en bilpool i närheten, praktisk cykelparkering, tillgänglig och tydlig avfallssortering eller möjlighet till återbruk grannar emellan. En hållbar miljö är också en trivsam miljö som bjuder in till möten mellan människor. Därför lägger vi extra vikt vid till exempel utformningen av gemensamma gårdar som blir en välkomnande plats för gemenskap.

Exempel på certifierade projekt:

Våra projekt