Fakturor

När du ska skicka en faktura till oss uppskattar vi om du skickar e-fakturor i första hand. Var alltid noga med att ange det 6-siffriga projektnumret, samt namn på beställare.

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB (org.nr 556193-2905)

E-faktura

Våra uppgifter för e-faktura
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB 5561932905 VAN Opus Capita.
Vi kan ta emot fakturor i Svefaktura-format och är en del av Peppolnätverket. Vårt peppolID är: 0007:5561932905

PDF-faktura via e-post

Våra uppgifter för PDF-faktura via e-post
Om e-faktura inte är möjligt kan PDF-faktura skickas till faktura@viktorhanson.se. 

PDF-fil ska innehålla hela fakturan inklusive bilagor. Flera fakturor kan bifogas i samma e-post, så länge varje faktura är en enskild PDF-fil. Observera att detta är en automatisk tjänst för PDF-fakturor och att eventuella meddelanden i e-posten inte kommer att läsas. All information måste finnas i PDF-filen, alternativt kontakta beställaren direkt.

Pappersfakturor

Våra kontaktuppgifter för pappersfaktura
Om PDF-faktura via e-post inte är möjligt kan pappersfakturor skickas till Byggnadsfirman Viktor Hanson AB, Hammarby Allé 93, 120 63 Stockholm.

För pappersfakturor till andra koncernbolag, kontakta info@viktorhanson.se för att erhålla korrekt fakturaadress.

Önskar ni mer information gällande fakturafrågor vänligen kontakta info@viktorhanson.se